Drugi Synod Diecezji Siedleckiej

zainaugurowany dnia 10 czerwca 2012 r.
www.synod-siedlce.pl
(stan na dzień 1.09.2016 r.)

KOMISJA GŁÓWNA SYNODU

Biskup dr Kazimierz Gurda – przewodniczący
Biskup dr Piotr Sawczuk
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
Ks. dr Jerzy Duda
Ks. prał. dr hab. Kazimierz Matwiejuk
Ks. prał. mgr lic. Bernard Błoński
Ks. kan. dr Marek Matusik
Ks. kan. dr Krzysztof Baryga
Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz
Ks. mgr lic. Leszek Dąbrowski
Ks. dr Jarosław Ruciński
P. mgr Aneta Sobierajska
P. prof. Bogumił Leszczyński
P. mgr Tomasz Dobrowolski

SEKRETARIAT SYNODU

Ks. kan. mgr lic. Jan Babik – przewodniczący
Ks. dr Jerzy Duda – zastępca przewodniczącego
Ks. dr Mateusz Czubak
Ks. dr Jarosław Ruciński
S. mgr Małgorzata Maksymiuk
P. prof. Bogumił Leszczyński

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Biskup dr Piotr Sawczuk – przewodniczący
Ks. prał. dr Zbigniew Sobolewski
Ks. kan. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
Ks. kan. mgr lic. Jan Babik
Ks. dr Mateusz Czubak
Ks. dr Jarosław Ruciński