Sympozjum historyczne

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Archiwum UPH zapraszają na konferencję naukową:

„Z dziejów Diecezji Siedleckiej”, która odbędzie się 25 listopada 2017 r w Gmachu WSD w Opolu Nowym k. Siedlec.

PROGRAM KONFERENCJI:

9.00 – Powitanie zgromadzonych gości (Aula Wyższego Seminarium Duchownego)

9.10 – Wystąpienia:

1.        Ks. mgr lic. BERNARD BŁOŃSKI

(Archiwum Diecezjalne w Siedlcach)

Podział administracyjny Diecezji Siedleckiej (Podlaskiej) w XIX i XX wieku

2.        Dr GRZEGORZ WELIK

(Archiwum Państwowe w Siedlcach)

Źródła do dziejów Unitów Podlaskich w zbiorach archiwów polskich i zagranicznych

3.        Dr hab. DOROTA WEREDA, prof. UPH

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Rola kultu maryjnego dla unickiej społeczności Podlasia

4.        Dr SZCZEPAN KALINOWSKI

(Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim)

Unici Podlascy w ikonografii polskiej

10.30 – 10.50 przerwa kawowa

5.        Mgr BOGUSŁAW NIEMIRKA

(Polska Akademia Nauk)

Ks. Stanisław Brzóska – kapłan Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej, bohaterski dowódca powstania styczniowego

6.        Ks. dr ROBERT MIROŃCZUK

(Muzeum Diecezjalne w Siedlcach)

Zamek biskupi w Janowie Podlaskim – siedziba biskupów łuckich i podlaskich

1.        Dr ANDRZEJ SZABACIUK

(Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zabiegi Biskupa Franciszka Jaczewskiego o przywrócenie Diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej w 1905 r.

2.        Ks. dr MAREK MATUSIK

(Kuria Diecezjalna w Siedlcach)

Ruch mariawicki – geneza, rozwój i czasy współczesne

11.50 – 12.00 przerwa kawowa

3.         Dr WITOLD BOBRYK

(Urząd Miasta w Siedlcach)

Parafie bizantyjsko-słowiańskie w Diecezji Siedleckiej w dwudziestoleciu międzywojennym

4.        Dr RAFAŁ DMOWSKI

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Ks. Andrzej Mazurkiewicz – założyciel Zgromadzenia Sióstr „Jedność” Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

5.        Ks. dr LESZEK OSTAS

(Sąd Biskupi w Siedlcach)

Synod diecezjalny Diecezji Siedleckiej

6.        Dr hab. VIOLETTA MACHNICKA, prof. UPH

(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

„Polska B” w literaturze klasy „A”. O powiązaniach wybitnych mistrzów pióra z Diecezją Siedlecką

13.00 – Dyskusja i zakończenie konferencji

ADRES:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej

Opole Nowe ul. Seminaryjna 26

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Ks. dr Piotr Paćkowski    WSD w Opolu Nowym

Dr Rafał Dmowski  UPH w Siedlcach

Ks. Maciej Majek WSD w Opolu Nowym

 

PATRONAT HONOROWY:

Bp dr Kazimierz Gurda – Ordynariusz Diecezji Siedleckiej

Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta Siedlce

Rektor UPH w Siedlcach dr hab. Tamara Zacharuk, profesor UPH

Rektor PWT w Warszawie ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina