„Słowo na każdy dzień” – apostolskie dzieło Akcji Katolickiej

Od kilku lat Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej w okresie Adwentu podejmuje dzieło apostolskie upowszechniania lektury i rozważania Pisma Świętego wśród wiernych świeckich poprzez kolportaż ewangeliarza z czytaniami i komentarzem na każdy dzień roku liturgicznego wydanego przez Wydawnictwo św. Pawła. Wiele parafii weszło w ten projekt, dzięki czemu z roku na rok coraz większa liczba wiernych systematycznie nabywa ewangeliarz i  rozważa Słowo Boże. Akcja Katolicka zaprasza do włączenia się w to apostolskie dzieło członków innych stowarzyszeń i ruchów kościelnych w diecezji Siedleckiej
Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2018 jest podstawową pomocą dla każdego, kto chce uczynić słowo Boże stałym, codziennym towarzyszem swojego życia oraz chce je rozważać według klucza roku liturgicznego. Książka zawiera pełny tekst Ewangelii na każdy dzień 2018 roku oraz odnośniki do czytań biblijnych na dany dzień. Każda Ewangelia została opatrzona rozważaniem oraz krótką modlitwą inspirowaną słowem Bożym. Pomagają one ukierunkować osobistą refleksję i pełniej zrozumieć nauczanie Chrystusa. W książce znajdują się również przypomnienia o uroczystościach i świętach kościelnych, o liturgicznych wspomnieniach świętych i błogosławionych oraz rozważania Drogi krzyżowej, Różańca, tekst Godzinek o Najświętszej Maryi Panny, najważniejsze litanie i wiele innych modlitw. Na prośbę naszych Czytelników powróciliśmy też do zamieszczenia Komplety.
Chętnych do włączenia się w rozprowadzanie ewangeliarzy prosimy o kontakt pod nr tel. 505 028 662