Święto Patronalne Akcji Katolickiej i KSM

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata już w okresie międzywojnia obchodzona była jako święto patronalne Instytutu Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ta tradycja trwa do dziś. W najbliższa niedzielę, 26 listopada oba stowarzyszenia będą, jako co roku wspólnie świętować.Sercem uroczystości będzie Eucharystia sprawowana o godz. 10 w siedleckiej katedrze pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Eucharystię koncelebrował będzie Biskup Pomocniczy Warszawsk0-praski Marek Solarczyk do niedawna Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, obecnie z ramienia Konferencji Episkopatu czuwający nad duszpasterstwem młodzieży, również nad KSM. W czasie Eucharystii kandydaci do obu stowarzyszeń złożą uroczyste ślubowanie.  Po Eucharystii, o godz. 12 w  „Sali Białej” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach rozpocznie się uroczysta akademia, w czasie której zostaną wręczone odznaki stowarzyszeniowe, dekrety nominacyjne nowych oddziałów, prezesów oraz księży asystentów. Cześć artystyczną akademii uświetni projekcja filmu „Z WIlna do Nieba” oraz koncert zespołu „IMAS”, laureata tegorocznego „Hosanna Festival”.

Od sześciu lat, niezwykle poniosły moment święta patronalnego AK i KSM stanowi gala wręczenia statuetki „Zwiastuna Dobrej Nowiny”. Zwiastun to wyróżnienie przyznawane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Siedleckiej  osobom  świeckim wyróżniającym się na polu szeroko pojętej ewangelizacji i kultury inspirowanej Ewangelią. Mottem nagrody są słowa z księgi Izajasza „O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.” Iz 52,7 Statuetka przedstawiająca gołębicę z gałązką oliwną w dziobie, na którą pada blask ognistych języków z dnia Pięćdziesiątnicy to ręcznie wykonana rzeźba ceramiczna autorstwa artysty plastyka p. Grzegorza Mikulskiego z Garwolina.

Dotychczasowi laureaci Zwiastuna Dobrej Nowiny:

2012 r. – Pomysłodawcy i twórcy Szkolno-parafialnego Klubu Sportowego „Barka” z Siedlec

2013 r. – Fundacja „Nasza Szkoła”

2014 r. – Dr Józef Geresz –  historyk, wybitny regionalista, autor licznych monografii z historii diecezji siedleckiej

2015 r. – Fundacja „Kocham Podlasie” – za film „Błogosławiona wina”

2016 r. – Ewa Strok –  pedagog, scenarzystka, reżyser, autorka licznych spektakli teatralnych poświęconych tematyce unickiej