Zaproszenie Księży Proboszczów, Wikariuszy i pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie formacyjno-duszpasterskie

  

Czcigodni Księża,

Mając na uwadze aktualne i zbliżające się ważne wydarzenia w życiu naszej Diecezji  chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Proboszczów, Wikariuszy  i Księży pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie formacyjno-duszpasterskie. Odbędzie się ono 21 kwietnia br. (sobota) o godz. 10.00 w sali wielofunkcyjnej przy parafii pw. św. Józefa w Siedlcach.

W programie zostanie podjęta tematyka związana z centralnymi obchodami Jubileuszu 200 – lecia istnienia naszej Diecezji oraz omówione bieżące kwestie i projekty pastoralne.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki