III piątek miesiąca dniem modlitwy i postu kapłanów diecezji siedleckiej

Drodzy Kapłani

 

W Diecezji Siedleckiej każdy trzeci piątek miesiąca jest dniem modlitwy kapłanów.

Tego dnia podejmujemy modlitwę i post by prosić dobrego Boga o świętość dla nas kapłanów. Dzisiejsze czasy domagają się świętych księży, a sami wiemy jak trudne jest to zadanie. Dlatego potrzeba nam szczególnej łaski Bożej o którą powinniśmy prosić.

Pragniemy także w tej kapłańskiej modlitwie przepraszać Pana Boga za wszelkie grzechy popełnione przez naszych braci kapłanów, w tym także za grzechy odejścia z kapłaństwa.

Chcemy prosić dobrego Boga o nowe powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego w naszej Diecezji.

Swoją kapłańską modlitwą ogarniamy także tych, którzy się w swoim życiu pogubili i chcą bezmyślnie porzucać drogę Bożych przykazań.

Odpusty zupełne w tym szczególnym czasie pandemii koronawirusa ofiarujmy za zmarłych kapłanów.

Dlatego przypominam i zachęcam, aby piątek 20 listopada br. był dla nas kapłanów dniem postu o chlebie i wodzie.

Tego dnia zadbajmy o adorację Najświętszego Sakramentu i o naszą osobista modlitwę w tych intencjach.

Mam nadzieję, że Bóg posłuży się naszą modlitwą dla świętości naszego Diecezjalnego Kościoła.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Krzysztof Skwierczyński

diecezjalny ojciec duchowny kapłanów