Święto Niepodległości – wskazania liturgiczne

Wskazania liturgiczne związane z obchodami Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada.

Zgodnie z zaleceniem Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski poniżej przedstawiamy porządek celebracji Eucharystii w dniu 11 listopada w święto odzyskania niepodległości.
1. Formularz Mszy św. za Ojczyznę: kolekta z Mszy św. za ojczyznę ( MR 145”), pozostałe modlitwy z 32 niedzieli zwykłej, Prefacja zwykła nr 36-41.
2. Przed rozpoczęciem Mszy św. wprowadzenie pocztów sztandarowych i ustawienie ich we wskazanym miejscu.
3. Odśpiewanie hymnu państwowego.
4. Po śpiewie hymnu celebrans podchodzi do ołtarza, ucałowanie ołtarza
i okadzenie. W tym czasie wierni śpiewają liturgiczną pieśń na rozpoczęcie Mszy św.
5. Po okadzeniu ołtarza celebrans od miejsca przewodniczenia rozpoczyna liturgię.
6. Po błogosławieństwie eucharystycznym śpiew: Boże coś Polskę (jedna zwrotka). Po śpiewie wyprowadzenie pocztów sztandarowych. Ucałowanie ołtarza i wyjście asysty wraz z celebransem do zakrystii.

Prosimy o zachowanie wskazanego porządku i przygotowanie funkcji liturgicznych. Proboszcz parafii winien zadbać o odpowiednio przygotowane osoby (nie mogą to być przypadkowe osoby, które nie posługują na co dzień w parafii) do czytań, psalmu responsoryjnego, wezwań modlitwy powszechnej (nie więcej niż 6 wezwań) i funkcji liturgicznych spełnianych przez ministrantów. Na duszpasterzach spoczywa troska o piękno i poprawność sprawowanej liturgii w parafii.
Referat liturgiczny Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.