Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Rodzin i Doradców Życia Rodzinnego – 22.02.2020 r.

W sobotę 22 lutego 2020 roku w Siedlcach w Centrum Charytatywno –
Duszpasterskim o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie osób odpowiedzialnych za
Duszpasterstwo Rodzin w diecezji siedleckiej. Omówione zostaną ważne sprawy
związane z poradnictwem rodzinnym, główne projekty pastoralne w 2020 roku.
Podczas spotkania zostaną wręczone misje kanoniczne dekanalnym
doradcom życia rodzinnego.
Plan spotkania:
10.00 – Słowo wprowadzenia
10.15 – „Nowe przepisy o kanonicznym przygotowania do małżeństwa”
ks. mgr lic. Andrzej Karwowski
11.00 – Kawa / herbata
11.30 – „Hospicjum perinatalne”
ks. mgr lic. Paweł Siedlanowski
12.00 – „Nietypowe zagadnienia w kartach NPR”
mgr Luiza Marzęcka – Strzałek
12.40 – Ogłoszenia
13.00 – Obiad

Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Ks. dr Jacek Sereda

Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego
mgr Anna Stephan