Słowo Duszpasterzy Akademickich

Czcigodni Księża!

 

Jako Duszpasterze akademiccy, staramy się na co dzień docierać z posługą duszpasterską do Studentów. Niestety, wielu z nich nawet nie wie o duszpasterstwie akademickim i o propozycjach, jakie tam na nich czekają. Stąd też – za zgodą Księdza Biskupa – zwracamy się do Czcigodnych Księży z gorącą zachętą do zjednoczenia się z nami w modlitwie i działaniu, w tej tak bardzo aktualnie ważnej sprawie.

 

I dlatego serdecznie prosimy, aby:

► wspominać o duszpasterstwie akademickim w homiliach, ogłoszeniach i przy różnych okazjach;

► w czasie zbliżającej się wizyty duszpasterskiej zapytać Młodzież (studiującą gdziekolwiek, nie tylko w Białej Podlaskiej czy w Siedlcach), czy włącza się w działalność duszpasterstwa akademickiego przy swojej uczelni – przypominając, że takowe duszpasterstwo przy każdej uczelni istnieje, wystarczy tylko poszukać w internecie;

► w czasie tejże wizyty zapytać Rodziców Studentów, czy przypominają swoim Dzieciom o duszpasterstwie akademickim – jakkolwiek bowiem udział w nim nie jest obowiązkiem formalnym i dlatego nie ma indeksów i podpisów, to jednak stale istnieje moralny obowiązek formacji religijnej; wielu bowiem Studentów i ich Rodziców uznaje za rzecz oczywistą, że formacja ta zakończyła się wraz z zakończeniem katechezy w szkole ponadpodstawowej;

► nade wszystko zaś, prosimy o modlitwę w intencji Młodzieży – studiującej i nie tylko – aby w Kościele odnajdywała swoją życiową przestrzeń i budowała swoją przyszłość w przyjaźni z Jezusem; my od tej modlitwy zaczynamy wszystkie nasze działania.

 

Czcigodni Księża, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie, co jeszcze możemy wspólnie zrobić, aby skutecznie dotrzeć do serc naszej Młodzieży. A za wszelką życzliwość i pomoc już teraz dziękujemy!

 

Ks. Tomasz Cabaj

Ks. Sławomir Szypulski

Duszpasterze akademiccy w Białej Podlaskiej

 

Ks. Tomasz Małkiński

Ks. Jacek Jaśkowski

Duszpasterze akademiccy w Siedlcach