Ostrzeżenie przed tzw. wspólnotą „Jezu ufam Tobie”

Ostrzeżenie przed działaniami tak zwanej ,,wspólnoty Jezu ufam Tobie” liderki p. Beata Hadyś.

W związku z działalnością tzw. ,,wspólnoty charyzmatycznej Jezu ufam Tobie”, której liderką jest p. Beata Hadyś, Ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, zwracają się do duszpasterzy o zachowanie daleko idącej ostrożności w wydawaniu zezwoleń na realizowanie jej inicjatyw, a tym bardziej w nawiązywaniu współpracy duszpasterskiej.

Liderka tej grupy nie ma aprobaty Kościoła w podejmowaniu tego rodzaju działalności. Dlatego ostrzega się przed gromadzeniem wokół p. Beaty Hadyś. Przypominając, iż trwanie w sposobie praktykowania życia chrześcijańskiego proponowanym przez członków grupy nie uznającej zwierzchności Kościoła lokalnego określone jest jako schizma i prowadzi do wyłączenia ze wspólnoty Kościoła Katolickiego (kan. 751 i 1364 Kodeks Prawa Kanonicznego).

W razie potrzeby bliższe informacje można uzyskać w Polskiej Misji Katolickiej Anglii i Walii z siedziba w Londynie / te. + 44 207226 3439/

Wydział Duszpasterski

x. Mariusz Zaniewicz