Komunikat Wydziału Duszpasterstwa dotyczący centralnych uroczystości jubileuszowych 200 – lecia Diecezji Siedleckiej – WAŻNE!!!

W dniach 7-9 czerwca br. odbędą się w Janowie Podlaskim i Siedlcach główne uroczystości jubileuszowe związane z dziękczynieniem za 200 lat istnienia naszej Diecezji. W tych historycznych wydarzeniach, oprócz zaproszonych gości, liczymy na udział jak największej rzeszy Księży Proboszczów, Wikariuszy, Księży spoza duszpasterstwa parafialnego, Księży Emerytów, Sióstr Zakonnych i Osób Życia Konsekrowanego.

a. Proszę, by z każdej parafii wzięła udział delegacja wiernych świeckich. Wśród nich winni się znaleźć: członkowie II Synodu Diecezjalnego, Parafialnych Zespołów Synodalnych, Rad Parafialnych, wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie parafii, ministranci, lektorzy oraz młodzież. Ilość osób przyjeżdżających z parafii oraz autokarów proszę zgłosić do Księży Dziekanów.

b. od 1 do 7 czerwca br. rozpoczyna się we wszystkich parafiach bezpośrednie duchowe przygotowanie do głównych uroczystości jubileuszowych. Materiały liturgiczne z tym związane zostały przygotowane przez ks. prof. K. Matwiejuka i przesłane do parafii.

c. Proszę o przekazanie wiernym informacji o transmisjach uroczystości w mediach. Katolickie Radio Podlasie będzie transmitowało:

  •  7 czerwca br. (czwartek) o godz. 17.00 – Mszę św. z Kolegiaty Janowskiej z udziałem Episkopatu Polski. W czasie Mszy św. będzie miał miejsce historyczny akt podniesienia Kolegiaty Janowskiej do godności Bazyliki mniejszej.
  • 8 czerwca br. (piątek) o godz. 7.30 – Mszę św. z Bazyliki Mniejszej w Janowie Podlaskim.
  • 9 czerwca br. (sobota) od godz. 10.00 – centralne uroczystości jubileuszowe z Katedry siedleckiej.

 

Transmisja z uroczystości w Siedlcach będzie również on-line na stronie internetowej Podlasie24.pl oraz diecezja.siedlce.pl.

Telewizja TRWAM będzie transmitowała 9 czerwca br. (sobota) o godz. 10.30 Mszę świętą dziękczynną za 200 lat istnienia Diecezji z siedleckiej Katedry.

d. W czasie głównych uroczystości jubileuszowych, 9 czerwca br., odbędzie się  uroczyste błogosławieństwo i posłanie przez Prymasa Polski Księży Misjonarzy, którzy będą prowadzili Parafialne Misje Ewangelizacyjne w naszej Diecezji (2018-2022). W związku z tym uprzejmie proszę, by wszyscy Księża wyznaczeni do prowadzenia Misji Ewangelizacyjnych zgromadzili się tego dnia o godz. 10.00, ubrani w ornaty, z prawej strony katedry (przy płytach nagrobnych biskupów). Wezmą oni udział razem z biskupami, dziekanami i asystą w procesji wejścia i zajmą w katedrze przeznaczone dla nich miejsca. Obrzęd posłania odbędzie się po Komunii św.

e. Przypominam, że członkowie II Synodu Diecezji Siedleckiej są zaproszeni na 9 czerwca do Siedlec, gdzie wewnątrz katedry będzie dla nich przygotowany specjalny sektor (wyjście do katedry od strony zakrystii kapłańskiej).

f. 4 czerwca na Konferencji Księży Dziekanów zostaną przekazane Dyplomy osobom zasłużonym dla parafii i diecezji z racji Jubileuszu 200 – lecia jej istnienia. Należy je wręczyć wybranym osobom dnia 10 czerwca br. – w Niedzielę Dziękczynienia – na głównej Mszy św., zgodnie z formą zawartą w materiałach liturgicznych przygotowanych przez ks. prof. K. Matwiejuka.

g.  Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka zezwoliła Arcybiskupowi Salvatore Pennacchio, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, aby 7 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.

Penitencjaria Apostolska zezwoliła abp. Wojciechowi Polakowi, metropolicie gnieźnieńskiemu, prymasowi Polski, aby 9 czerwca 2018 r., podczas jubileuszu diecezji siedleckiej, po zakończeniu Najświętszej Ofiary wszystkim obecnym wiernym, którzy prawdziwie żałując za grzechy i poruszeni miłością będą brać udział w uroczystościach, udzielił papieskiego błogosławieństwa z odpustem zupełnym, możliwym do uzyskania pod zwykłymi warunkami. Wierni, którzy pobożnie przyjmą papieskie błogosławieństwo, chociaż z przyczyn obiektywnych, fizycznie nie będą brać udziału w uroczystościach, jeśli tylko z pobożną intencją przyłączą się do nich za pośrednictwem telewizji lub radia, będą mogli uzyskać odpust zupełny zgodnie z przepisami prawa.

Penitencjaria Apostolska udzieliła łaski odpustu wszystkim wiernym, którzy będą uczestniczyć we Mszach św., 10 czerwca 2018 r., w Niedzielę Dziękczynienia, w kościołach i kaplicach na terenie diecezji siedleckiej, pod zwykłymi warunkami.

h. Wszelkie informacje dotyczące programu centralnych uroczystości jubileuszowych, dojazdów, parkingów, liturgii itd. znajdują się na stronie diecezjalnej diecezja.siedlce.pl oraz w najnowszym numerze Echa Katolickiego.
Z wyrazami szacunku, in Christo

ks. Jerzy Duda

Siedlce, 1 czerwca 2018 r.