Informacje dotyczące Ingresu Biskupa Piotra Sawczuka do Katedry Drohiczyńskiej

Dnia 20 lipca br. (sobota) odbędzie się uroczystość Ingresu Księdza Biskupa do Katedry Drohiczyńskiej. Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Biskupa Piotra Sawczuka, rozpocznie się o godz. 11.00. Wszyscy księża mogą włączyć się do koncelebry. W związku z tym należy przywieźć ze sobą alby i białe stuły lub ornaty. Księża ubierają się na korytarzu seminaryjnym i po ubraniu się indywidualnie przechodzą do katedry. Tam ceremoniarze wskażą odpowiednie miejsca. Po przyjeździe do Drohiczyna prosimy wszystkich o kierowanie się na przygotowane parkingi oraz podporządkowanie się do wskazówek służb porządkowych. Parking dla księży spoza Diecezji Drohiczyńskiej znajduje się na placu seminaryjnym (wjazd od ul. Mickiewicza), a także na placu przy Katedrze (wjazd od ul. Kościelnej). Bezpośrednio po zakończeniu liturgii Biskup Piotr Sawczuk będzie przyjmował życzenia w Domu Biskupim (na parterze).