Diecezjalny Kongres Trzeźwości w Siedlcach

Zaproszenie i informacja

dla Dekanalnych Duszpasterzy Trzeźwości

o Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości w Siedlcach

w dniach 27-28 kwietnia 2018 r.

 

W ramach działalności duszpasterstwa trzeźwości, jako przedłużenie Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie jesienią 2017 r., przygotowywany jest Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Odbędzie się w Siedlcach w Centrum Duszpastersko – Charytatywnym przy ul. Bpa I. Świrskiego 57 w dniach 27-28 kwietnia 2018 r.

Na dzień 27 kwietnia (piątek) zapraszamy przedstawicieli samorządów, miejskich i gminnych komisji d/s. rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników burmistrzów i wójtów oraz inne osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych w związku z wykonywaniem swojej pracy zawodowej, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości. Osoby takie mogłyby wziąć udział w Kongresie w ramach swojej pracy zawodowej na zasadzie delegacji służbowej. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by dostarczyć wiedzy i umiejętności niezbędnych przy motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego lub korzystania ze wsparcia wspólnoty Anonimowych alkoholików.

Na dzień 28 kwietnia (sobota) zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przedstawicieli wspólnot samopomocowych: AA, Al-anon i innych grup pracujących na programie „12 kroków”, Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, duszpasterzy trzeźwości, osoby, które są zainteresowane tą problematyką i zajmują się nią z powodów osobistych. Dla tych osób sobota będzie najlepszym terminem, gdyż dla większości z nich jest to dzień wolny od pracy. Program drugiego dnia Kongresu został tak zaplanowany, by pomóc małżonkom, którzy doświadczają trudności na drodze zdrowienia rodziny alkoholowejw przezwyciężaniu tych trudności.

Przeprowadzona wiosną 2017 r. w Białce k. Radzynia Podlaskiego Diecezjalna Konferencja Trzeźwościowa była zaplanowana nie tylko jako przygotowanie do Narodowego Kongresu Trzeźwości, ale także jako przygotowanie do Diecezjalnego Kongresu Trzeźwości. Był to swoisty „poligon”, który pozwolił nam przekonać się na ile logistycznie jesteśmy zdolni podołać takiemu wyzwaniu i jakie będzie w diecezji zainteresowanie tego typu inicjatywą. Konferencja się udała. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Mamy nadzielę, że zaplanowany Diecezjalny Kongres Trzeźwości będzie cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem i będzie dla nas zachętą do podejmowania kolejnych tego typu inicjatyw na forum diecezjalnym.

Dekanalnych duszpasterzy trzeźwości proszę o zaproszenie na Kongres osób zainteresowanych tematyką ze swego dekanatu. Szczególnie ważne jest, by dotrzeć do osób do których adresowany jest pierwszy dzień kongresu. Z frekwencją w drugi dzień kongresu nie powinno być problemu.

Bardzo proszę, by listy osób chętnych do udziału w Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości zgłaszać do końca marca pocztę elektroniczną na adres: an.kiel@wp.pl lub pocztą zwykłą na adres: ks. Andrzej Kieliszek, ul. Jana Pawła II 15, 21-300 Radzyń Podlaski. Załączam ramowy program Kongresu i formularz zgłoszeń.

x.Andrzej Kieliszek – diecezjalny duszpasterz trzeźwości

Diecezjalny Kongres Trzeźwości w Siedlcach

(Centrum Duszpastersko – Charytatywne, ul. Bpa I. Świrskiego 57)

 

27 kwietnia 2018 r. (piątek)

9.30 – Recepcja – zgłoszenia uczestników

9.45 – Ks. Andrzej Kieliszek (diecezjalny duszpasterz trzeźwości) – Przywitanie uczestników konferencji i wprowadzenie w tematykę dnia.

10.00 – dr Jerzy Kamiński (Ordynator Oddziału Terapii Uzależnień w Łukowie) – Wstępne diagnozowanie alkoholizmu. Jak szkody zdrowotne wykorzystać w motywowaniu alkoholika do terapii?

10.30 – mgr Małgorzata Widyńska (Z-ca Kierownika Oddziału Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim) – Trudności w kontakcie i w motywowaniu osoby zgłoszonej do Komisji RPA. Jak rozmawiać z alkoholikiem, żeby chciał się leczyć?

11.00 – Przerwa na kawę

11.15 – mgr Ewa Orzechowska (Z-ca Ordynatora Oddziału Terapii Uzależnień w Suchowoli) Pomóc uzależnionemu, pomóc sobie – interwencje wobec bliskich zwracających się o pomoc.

12.00 – Eucharystia w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

13.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – Prezentacja wspólnoty Anonimowych Alkoholików: LeszekHistoria powstania Wspólnoty AA, SławekCzym zajmuje się i czego nie robi Wspólnota AA, JarekŚwiadectwo trzeźwienia w oparciu o program 12 kroków AA).

14.45 – Podsumowanie pierwszego dnia konferencji, wydawanie zaświadczeń uczestnictwa
w Konferencji

 

28 kwietnia 2018 r. (sobota)

9.30 – Recepcja – zgłoszenia uczestników

9.45 – Ks. Andrzej Kieliszek (diecezjalny duszpasterz trzeźwości) – Przywitanie uczestników konferencji i wprowadzenie w tematykę dnia.

10.00 – mgr Małgorzata Trojak (Oddział Terapii Uzależnień w Radzyniu Podlaskim) – Jak wygląda życie w małżeństwie alkoholowym i jak rzutuje ono na funkcjonowanie dzieci?

13.00 – mgr Renata Niedziółka (Oddział Terapii Uzależnień w Łukowie) – „Na jakie trudności natrafia rodzina alkoholowa w procesie zdrowienia alkoholika i jak można je przezwyciężać?”

11.00 – Przerwa na kawę

11.15 – Ks. Józef Sobotka (diecezjalny moderator Krucjaty Wyzwolenia Człowieka) – Rola  KWC w realizacji celów Narodowego Programu Trzeźwości.

11.25 – Krystyna i Roman Jastrzębski Świadectwo przynależności do Krucjaty. Jak wygląda życie w takiej rodzinie?

12.00 – Eucharystia w katedrze siedleckiej pod przewodnictwem Biskupa Piotra Sawczuka.

13.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – Świadectwa życia rodzin ze środowiska wspólnot opartych na programie „12 kroków”: Krystyna i Andrzej z Żelechowa, Martyna i Janusz z Łukowa, Bożena i Wiesław z Krzeska.

14.45 – Podsumowanie drugiego dnia konferencji, wydawanie zaświadczeń uczestnictwa
w Konferencji

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: