Dekret dotyczący przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej  

                                                                                  DEKRET

dotyczący przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej

 

Mając na celu właściwe i ujednolicone w całej Diecezji Siedleckiej przygotowanie dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej, kierując się Wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej z dnia 29 sierpnia 2020 r. (p. 13-14) oraz p. 19 Instrukcji Biskupa Siedleckiego o przygotowaniu dzieci do sakramentu pokuty i I Komunii Świętej, zawartej w dokumentach II Synodu Diecezji Siedleckiej – niniejszym, postanawiam, że od roku katechetycznego 2021/2022 przygotowanie to należy prowadzić we wszystkich parafiach przy pomocy programu „Idziemy do Ciebie, Jezu” i podręczników wydanych przez Wydawnictwo Unitas.

Przygotowanie do przyjęcia powyższych sakramentów rozpoczyna się w I klasie szkoły podstawowej i trwa trzy lata, według programu:

Klasa I. Spotykamy Jezusa w kościele parafialnym

Klasa II. Spotykamy Jezusa we wspólnocie Kościoła

Klasa III. Spotykamy Jezusa w dwóch ważnych sakramentach świętych

Na wszystkie trzy lata zostały wydane materiały: podręcznik dla dzieci, przewodnik dla rodziców i poradnik metodyczny dla przygotowujących do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w diecezji siedleckiej.

Klasa IV szkoły podstawowej to czas umacniania więzi z Chrystusem „Spotykamy Jezusa w roku liturgicznym” – odpowiednie materiały na przeżywanie tego etapu są w przygotowaniu i po wydaniu będą obowiązywały od września 2022 r. Zobowiązuję zatem wszystkich Czcigodnych Księży Proboszczów i katechetów do prowadzenia w parafii przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Pierwszej Komunii Świętej według powyższego programu diecezjalnego i w oparciu o wydane podręczniki.

Dekret wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Biskup Siedlecki

+ Kazimierz Gurda

 

Kanclerz

Jan Babik

 

l.dz. 1100/2021

Siedlce, w święto św. Stanisława Kostki, dnia 18 września 2021 r.