Informacja Diecezjalnego Biura Prasowego

Diecezjalne Biuro Prasowe informuje, że 19. czerwca 2019 roku proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu złożył na ręce Biskupa Siedleckiego rezygnację z pełnionego urzędu wraz z prośbą o możliwość przejścia na emeryturę.

Biskup Siedlecki przyjął rezygnację, a do czasu mianowania nowego proboszcza wyznaczył administratora parafii.

Ks. Jacek Wł. Świątek

Dyrektor Diecezjalnego Biura Prasowego