Dekanat suchożebrski

Dziekan:

Ks. kan. Kazimierz Chełstowski

Wicedziekan:

vacat

Ojciec duchowny:

vacat

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr lic. Jarosław Sutryk
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr lic. Jarosław Fałdowski
ds. duszpasterstwa młodzieży: ks. mgr Krzysztof Sobczuk

Wizytator katechezy:

Ks. mgr Marek Zalewski


Wróć do listy dekanatów