Dekanat radzyński

Dziekan:

Ks. prał. mgr lic. Roman Wiszniewski

Wicedziekan:

ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec

Ojciec duchowny:

Ks. Kazimierz Dudek

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Michał Gosk
ds. duszpasterstwa rodzin: vacat
ds. duszpasterstwa trzeźwości: ks. mgr Wojciech Stefaniuk
ds. duszpasterstwa młodzieży: vacat

Wizytator katechezy:

Ks. kan. mgr Krzysztof Pawelec


Wróć do listy dekanatów