Dekanat parczewski

Dziekan:

Ks. Robert Mączka

Wicedziekan:

Ks. kan. mgr Tomasz Kostecki (senior)

Ojciec duchowny:

Ks. kan. dr Jerzy Grochowski

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Stanisław Kulik
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Marcin Prudaczuk
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr Wiesław Nestoruk
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Łukasz Kałaska

Wizytator katechezy:

Ks. mgr Dariusz Żmuda


Wróć do listy dekanatów