Dekanat osiecki

Dziekan:

Ks. kan. mgr lic. Krzysztof Samsel

Wicedziekan:

Ks. kan. mgr Andrzej Jaczewski

Ojciec duchowny:

Ks. mgr Jan Krajewski MIC

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: ks. Krzysztof Wałek
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. kan. mgr Andrzej Jaczewski
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. kan. mgr Andrzej Jaczewski
ds. duszpasterstwa młodzieży: ks. mgr Maricn Gnyszka

Wizytator katechezy:

Ks. kan. mgr Andrzej Banasiuk


Wróć do listy dekanatów