Dekanat łosicki

Dziekan:

Ks. kan. mgr lic. Sławomir Kapitan

Wicedziekan:

Ks. mgr Jerzy Pietrzak

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr Edward Boruc

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr lic. Rafał Kornilak
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Paweł Padysz
ds. duszpasterstwa trzeźwości: vacat
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr lic. Rafał Kornilak

Wizytator katechezy:

Ks. kan. Krzysztof Uściński


Wróć do listy dekanatów