Dekanat grębkowski

Dziekan:

Ks. mgr Marek Zalewski

Wicedziekan:

Ks. mgr Wojciech Zadrożny

Ojciec duchowny:

vacat

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Krzysztof Wesołowski
ds. duszpasterstwa rodzin:Ks. mgr Marek Zalewski
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr Mirosław Rogoźnicki
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. Karol Biardzki

Wizytator katechezy:

ks. mgr Krzysztof Wesołowski


Wróć do listy dekanatów