Dekanat domanicki

Dziekan:

Ks. kan. mgr Andrzej Filipiuk

Wicedziekan:

Ks. mgr lic. Bogdan Potapczuk

Ojciec duchowny:

Ks. mgr Piotr Wojtyła MIC

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr lic. Krzysztof Buczyński
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Piotr Wojtyła MIC
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr lic. Krzysztof Buczyński
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Grzegorz Reiss MIC

Wizytator katechezy:

vacat


Wróć do listy dekanatów