Kalendarium Jubileuszowe

Kalendarium Obchodów Jubileuszu 200 – lecia Diecezji Siedleckiej:

25 listopada 2017 r. – Sympozjum naukowe dotyczące Jubileuszu Diecezji organizowane przez WSD

12 kwietnia 2018 r. – Finał Diecezjalnego Konkursu Historyczno-Literackiego

14 kwietnia 2018 r. – Pogrzeb Biskupów w krypcie Kolegiaty w Janowie Podlaskim.

Dobiegła końca przebudowa i renowacja krypty biskupów łuckich i janowskich w Kolegiacie w Janowie Podlaskich. W krypcie złożone są między innymi doczesne szczątki wielkiego patrioty, poety i historyka biskupa Adam Naruszewicza.

W związku ze zbliżającym się Jubileuszem 200-lecia powstania Diecezji Siedleckiej podjęto starania sprowadzenia do Kolegiaty Janowskiej doczesnych szczątków dwóch biskupów podlaskich Marcelego Gutkowskiego oraz Beniamina Szymańskiego. Obaj zostali skazani banicję przez władze carskie. Na dzień dzisiejszy uzyskano zgodę na ekshumacje oraz przeniesienie z Łomży do Janowa Podlaskiego doczesnych szczątków Biskupa Szymańskiego, natomiast ciągle trwają starania u władz ukraińskich o zezwolenie na sprowadzenie szczątków biskupa Gutkowskiego, pochowanego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył będzie J.E. Metropolita Lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.

Biskup Jan Marceli Gutkowski, (ur. 27 maja 1776, zm. 3 października 1863 we Lwowie)   dominikanin, scholastyk kapituły katedralnej płockiej, kapelan wojsk napoleońskich i kapelan starszy Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego .W 1826 roku został mianowany biskupem janowskim. Dał się poznać jako obrońca praw Kościoła- sprzeciwiał się konfiskacie majątków kościelnych i prześladowaniu unitów. Aresztowany w kwietniu 1840 roku, zrzekł się biskupstwa w 1842 roku za radą papieża Grzegorza XVI i od 1843 roku zamieszkał we Lwowie. W 1856 roku mianowany tytularnym arcybiskupem marcjanopolitańskim. Doktor honoris causa teologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Biskup Piotr Paweł Beniamin Szymański OFM Cap (ur. 18 czerwca 1793, zm. 15 stycznia 1868 w Łomży) – kapucyn, prowincjał i komisarz generalny polskiej prowincji kapucynów, został mianowany biskupem podlaskim 18 września 1856r.  (po siedemnastoletnim wakacie w diecezji). Sprzeciwiał się terrorowi carskiemu, otaczał opieką unitów, nie zdołał zapobiec kasacie kilkunastu klasztorów w diecezji oraz konfiskacie majątków diecezjalnych. W maju 1867 r. diecezja podlaska została skasowana ukazem carskim, a biskup wywieziony do klasztoru kapucynów w Łomży, gdzie zmarł i został pochowany.

7-8 czerwca 2018 r. – Konferencja Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim. Uroczystości związane z 200-leciem powołania do istnienia Diecezji.

9 czerwca 2018 r. – Centralne Uroczystości Jubileuszowe w Siedlcach, Katedra, godz. 10.30

10 czerwca 2018 r. – Dziękczynienie za 200-lecie istnienia Diecezji w parafiach