Projekt Archiwum Cyfrowego Diecezji Siedleckiej w związku z pandemią koronawirusa.

Archiwum Diecezji Siedleckiej, sekcja cyfrowa w mieszcząca się w gmachu WSD w Nowym Opolu, rozpoczęła gromadzenie cyfrowego zasobu nt. „Działalność diecezji siedleckiej podczas epidemii koronawirus” (nazwa zespołu archiwalnego na razie robocza).

Zwracamy się więc z prośbą do Czcigodnych Kapłanów naszej Diecezji o przesyłanie nagrań audiowizualnych oraz fotografii cyfrowych z Waszej posługi duszpasterskiej:

– nagrania Mszy Świętych

– nagrania wszelkich nabożeństw

nagrania e-rekolekcji

– inne mat. cyfrowe przedstawiające posługę duszpasterską Czcigodnych Księży w tym czasie.

Prosimy  o podawanie podstawowych informacji:  miejsce, dokładna data, czego dotyczy, imię i nazwisko osób występujących w materiale.

ADRES DO WYSYŁKI: archiwum.siedleckie@outlook. com

BARDZO WAŻNE:

Prosimy koniecznie również o skan dokumentu z podpisem (pieczęcią parafii) oraz informacją, że dana osoba/parafia zezwala Archiwum Diecezji Siedleckiej na gromadzenie, przechowywanie, opracowanie oraz udostępnianie danego materiału. Powyższe sformułowania koniecznie muszą znaleźć się w takim dokumencie.

Zgromadzony zasób może być ciekawym świadectwem w przyszłości z działalności naszej Diecezji w tym trudnym czasie.

Jeszcze raz ADRES do wysyłki:  archiwum.siedleckie@outlook. com

Za pozytywną odpowiedź Czcigodnych Księży z serca Bóg zapłać.

Ks. Kamil Mazurkiewicz