Katechumenat Dorosłych

” Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia chrześcijańskiego. „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości.” – Katechizm Kościoła Katolickiego

 

Etapy przygotowania osób dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej:

Chrztu świętego, Bierzmowania i Eucharystii w Diecezji Siedleckiej

 

Osoby, które w wieku świadomym, bądź całkiem dorosłym pragną wejść na drogę zbawienia i stać się członkami Kościoła Chrystusowego po odpowiednim przygotowaniu otrzymują w czasie jednej liturgii trzy sakramenty: Chrzest święty, Bierzmowanie oraz Komunię św. Tradycyjnie nazywamy je sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Przygotowanie odbywa się na 3 poziomach i obejmuje:

  • Katechezy w Centrum charytatywno-duszpasterskim w Siedlcach odbywające się raz w miesiącu, poza wakacjami. Uczestniczą w nich kandydaci, ich duszpasterz, ewentualnie gwaranci (chrzestni)
  • Comiesięczne spotkania kandydatów z gwarantami poświęcone zgłębianiu treści katechez, wspólnej modlitwie i dzieleniu się wiarą
  • Comiesięczne spotkania kandydatów z duszpasterzem w parafii zamieszkania poświęcone zgłębianiu prawd katechizmowych, modlitw oraz zasad życia chrześcijańskiego na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego

1. Spotkanie wprowadzające

Oficjalne przygotowanie rozpoczyna się spotkaniem wprowadzającym w tryb przygotowania, istotę Sakramentów wtajemniczenia, rolę gwarantów itp.

Data spotkania

3 października 2020 r., godz. 16.00

Miejsce spotkania

Centrum Charytatywno–Duszpasterskie w Siedlcach, ul. Bp. I. Świrskiego 57 (na tyłach katedry)

Osoby zaproszone

  • kandydat
  • proboszcz lub duszpasterz delegowany
  • gwaranci Chrztu św. jeśli już są wybrani

2. Prekatechumenat

Kolejny etap przygotowania stanowi Prekatechumenat, w czasie którego kandydaci wysłuchują 3-4 katechez głoszonych przez biskupa lub jego delegata w katedrze siedleckiej. Po ich wysłuchaniu zostają przyjęci do katechumenatu.

3. Katechumenat

  • Obrzęd przyjęcia do katechumenatu ma miejsce w katedrze siedleckiej 10 lutego 2018 r., tj. w sobotę poprzedzającą Środę Popielcową
  • W okresie katechumenatu kandydaci wysłuchują 8-10 katechez biblijnych ukazujących istotę sakramentów bierzmowania i Eucharystii, katechezy uświadamiającej znaczenie obrzędu wybrania. Obrzęd wybrania poprzedza narada nad zdatnością katechumenów.
  • Obrzęd wybrania czyli wpisania imienia katechumena ma miejsce w katedrze siedleckiej w I Niedzielę Wielkiego Postu 2018 r.

4. Okres oczyszczenia i oświecenia

Przyjęcie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego bezpośrednio poprzedza tzw. Okres oczyszczenia i oświecenia, któremu towarzyszą trzy tzw. skrutynia.

W trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu wybrani, a więc ci, którzy w czasie uroczystości paschalnych mają przyjąć sakrament chrztu, uczestniczą w obrzędach zwanych skrutyniami. Nazwa tych obrzędów pochodzi od słowa scrutare, co oznacza przenikać, badać. Skrutynia są to specjalne modlitwy mające na celu przygotowanie serca i umysłu wybranych, aby owocnie mogli przystąpić do sakramentów wtajemniczenia. Odbywają się one w czasie niedzielnej Eucharystii po homilii i mocno nawiązują do czytanej Ewangelii. W te trzy niedziele Wielkiego Postu możemy usłyszeć opisy spotkania Jezusa z Samarytanką, uzdrowienia niewidomego od urodzenia oraz wskrzeszenia Łazarza.

• Skrutynia poprzedzą katechezy do nich wprowadzające, głoszone przed III, IV, V Niedzielą Wielkiego Postu 2018 r.

• Obrzędy skrutyniów odbędą się w  III, IV i V niedzielę Wielkiego Postu 2018 r.

• W tygodniu po trzecim skrutynium będą miały miejsce obrzędy

• W Wielką Sobotę 2018 r. będzie miał miejsce Obrzęd uroczystego przekazania kandydatom Symbolu wiary i Modlitwy Pańskiej. To znak, że wspólnota Kościoła przekazuje im swój najcenniejszy skarb: żywą wiarę.  Ten uroczysty akt połączony jest  z obrzędem „Effeta” (gr. effeta – otwórz się). Ten ryt, znany już w starożytności, podkreśla konieczność łaski do tego, aby człowiek był zdolny przyjmować Słowo Boże i wyznawać wiarę. Celebrans dotyka kciukiem prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust każdego z katechumenów, mówiąc: „Effeta, to znaczy: otwórz się, abyś na cześć i chwałę Boga wyznawał wiarę, którą ci głoszono”.

• Tego dnia kandydaci wysłuchają katechezy wprowadzającej w iturgię Wigilii Paschalnej;

5. Sprawowanie Sakramentów Wtajemniczenia

Uroczysty moment udzielenia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego ma miejsce w katedrze siedleckiej w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej

6. Okres mistagogii

Całość przygotowań kończy okres Mistagogii czyli wtajemniczenia, kiedy to neofici (nowoochrzczeni) wysłuchują katechez o Duchu Świętym, Eucharystii,  Sakramencie Pokuty i Pojednania oraz  przeżywają Celebrację tego sakramentu i Eucharystię w okresie poprzedzającym Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Wskazane jest by neofici przynajmniej raz w roku spotkali się z biskupem na celebracji pokutnej, Eucharystii i we wspólnocie dzielenia się wiarą.

Polecamy:

Rekolekcje o komunikacji małżeńskiej…...

Czytaj więcej

O niezwykłym projekcie sióstr albertynek ze Lwowa.  ...

Czytaj więcej

Wydawnictwo diecezjalne poleca książkę „Jakby Siedlce liczyły milion” zawierającą zbiór wspomnień  osósb zaangażowanych w przygotowanie wizyty apostolskiej w Siedlcach św. Jana Pawła II...

Czytaj więcej

Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe organizuje w listopadzie 2020 r.  wyjazd do Rwandy...

Czytaj więcej

Instytut Teologiczny w Siedlcach oferuje studia podyplomowe z teologii...

Czytaj więcej