Parafia Św. Stanisława BM, Zbuczyn

()

Dane parafii

Adres
Siedlecka 1
08-106 Zbuczyn
Księża pracujący w parafii
Ks. Kanonik mgr lic. Sławomir Brodawka Proboszcz
Ks. mgr Andrzej Ciok Wikariusz
Ks. mgr Krzysztof Niestieruk Wikariusz
Dane kontaktowe
Proboszcz:
tel. (25) 641-63-20
Wikariusze:
(25) 641-63-23
(25) 641-63-42
Strona internetowa http://www.parafiazbuczyn.pl
Informacje
Data wizytacji kanonicznej 2009
Liczba wiernych 6600
Inne wyznania 10
Księgi metrykalne od 1650 r.
Odpusty w parafii
św. Stanisława BM
Aniołów Stróżów.
Msze Święte w parafii
A. w ciągu roku:
a) w niedzielę: 7.00; 8.30; 10.00; 12.00; 16.00; czas letni 17.00
b) w dni powszednie: 7.00; 7.30; 17.00; czas letni 18.00
B. w wakacje:
a) w niedzielę:
b) w dni powszednie:

Rys historyczny

Pierwotny kościół z 1418 r., fundacji króla Władysława Jagiełły. Następne kościoły budowane były w 1689 r. i w 1738 r. Obecny kościół parafialny murowany, wybudowany w latach 1880-1899, staraniem ks. Nikodema Małachowskiego, konsekrowany w 1906 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Styl pseudobarokowy (toskański). Księgi metrykalne od 1650 r.

Informacje dodatkowe

Duchowni pochodzący z parafii:
ks. Wiesław Niewęgłowski
ks. Adam Buczek
ks. Wincenty Płudowski
ks. Antoni Sieczkiewicz
ks. Stanisław Marczak SDB
ks. Tadeusz Krasuski
ks. Artur Pióro
ks. Michał Chojecki
Ks. Karol Biardzki
s. Czesława Niewęgłowska (bernardynka)
s. Urszula Nurzyńska (benedyktynka oblatka)
s. Elżbieta Kondraciuk (służka)
s. Maria Skwierczyńska (oblatka Serca Jezusowego)
s. Monika Barbara Mościcka (albertynka)
s. Regina Dominiak (tereska)
s. Agnieszka Pasiak (tereska)
Miejscowości należące do parafii
Bzów
Choja
Chromna
Cielemęc
Grodzisk
Helenów
Jasionka
Karcze
Kosy
Kwasy
Lipiny
Łęcznowola
Ługi Wielkie
Paduchy
Plewki
Pogonów
Rętki
Rówce
Rzążew
Sołdy
Świercze
Tarcze
Tchórzew
Wólka Kamienna
Wyrki
Zbuczyn
Zdany
Odpusty w parafii
św. Stanisława BM
Aniołów Stróżów.
Kaplice
Borki Kosy
Borki Paduchy
Szkoły
Szkoły podst.:
Zbuczyn kl. 0-V
Borki Wyrki kl. 0-VI
Borki Kosy kl. 0-VI
Czuryły kl. 0-VI
Ługi Wielkie kl. 0-VI
Gimnazjum:
Zbuczyn,
Borki Kosy
Borki Wyrki
Domy zakonne

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Sióstr Benedyktynek Oblatek

ul. Siedlecka 9; 08-106 Zbuczyn
tel. (25) 641 65 28