Zebranie Księży Dziekanów – 12 czerwca br.

Czcigodni Księża Dziekani!

Pragnę poinformować Czcigodnych Księży, że dnia 12 czerwca 2019 r. (środa), o godz. 1000, w gmachu Centrum Charytatywno-Duszpasterskiego w Siedlcach, odbędzie się zebranie Księży Dziekanów.

Serdecznie zapraszamy

   + Piotr Sawczuk

Wikariusz Generalny