Zaproszenie na podsumowanie Konkursu Literackiego w 200. Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej

Serdecznie zapraszam na uroczyste podsumowanie Konkursu Literackiego w 200. Rocznicę Powstania Diecezji Siedleckiej, które odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, ul. Krystyny Osińskiej 6.

Ramowy program podsumowania:

10.30 – 10.45 – Powitanie gości, uczestników, opiekunów

10.45 – 10.50 – Krótka informacja o Konkursie Literackim

10.50  – 11.00 – Słowo Przewodniczącej Komisji Konkursowej

11.00 – 11.15 – Recytacja fragmentów 3 nagrodzonych prac finału diecezjalnego

11.15 – 11.30 – Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i rozdanie nagród

11.30 – 11.40 – Wdzięczne słowo na zakończenie

 

Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie Wydziału Nauczania Katechetycznego pod hasłem Jubileusz 200 (http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/index.php?s=2307).

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc uczniowi z Państwa Szkoły w przybyciu do Siedlec na podsumowanie tego Konkursu oraz zapewnienie mu opieki w tym dniu.

Z wyrazami szacunku

Ks. K. Baryga

 

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: