Konferencja na temat Sakramentu Pokuty i Pojednania

Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej Diecezji Siedleckiej wraz z Krakowską Prowincją Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, prowadzącą „Szkołę dla Spowiedników”, organizuje konferencję poświęconą praktycznej stronie sprawowania sakramentu pokuty.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów: księży proboszczów, księży wikariuszy, księży seniorów i kapłanów pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie, które dobędzie się w sobotę, 19 maja 2018 roku, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu. Początek spotkania o godz. 10:00.

Pragniemy, aby ta konferencja była praktyczną pomocą nie tylko przed rozpoczęciem w naszej Diecezji misji ewangelizacyjnych, ale nową inspiracją do jeszcze gorliwszej kapłańskiej posługi w konfesjonale.

Gdyby zebrała się grupa chętnych kapłanów to planujemy po wakacjach spotkania warsztatowe dotyczące tego tematu.

 

Tematy prelekcji:

1. Najczęściej popełniane błędy przez spowiedników w polskim konfesjonaleo. dr Piotr Jordan Śliwiński

2. Grzech a uzależnienieo. dr Piotr Jordan Śliwiński

3. Wybrane zagadnienia pedagogiki konfesjonału – o. Adam Gęstwa

 

Po konferencjach jest przewidziana możliwość zadawania pytań i dyskusja.

 

Prelegenci:

o. dr Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap

Jeden z inicjatorów Szkoły dla Spowiedników oraz były dyrektor Szkoły. Absolwent Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, wykładowca na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, autor publikacji z zakresu filozofii, antropologii kultury i nowej religijności. Spowiednik, kierownik duchowny i rekolekcjonista osób konsekrowanych i świeckich.

 

o. Adam Gęstwa OFM Cap dyrektor szkoły

Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Kapucynów w Krakowie, współodpowiedzialny za formację zakonną w postulacie, sekretarz i wychowawca w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz współtwórca programu formacyjnego o profilu franciszkańskim dla formacji początkowej, rekolekcjonista i spowiednik osób konsekrowanych i świeckich, współpracownik poradni Dzieła Pomocy św. O.Pio. Absolwent Szkoły Formatorów przy Ignatianum w Krakowie. Misjonarz Miłosierdzia.

 

W trakcje zaplanowano przerwę na kawę i na zakończenie obiad.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy by kapłani, którzy chcą wziąć udział w tym spotkaniu zgłosili się do 6 maja do swoich dekanalnych ojców duchownych lub bezpośrednio do ks. Krzysztofa Domańskiego (504 162 715) lub ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego (502 545 805). A dekanalnych ojców duchownych uprzejmie prosimy by podać nam ilość kapłanów uczestniczących w tym spotkaniu do dnia 13 maja.