Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy na spotkanie formacyjno-duszpasterskie

Czcigodni Księża!

Mając na uwadze realizację założeń programu duszpasterskiego w naszej Diecezji, jak również zbliżające się ważne wydarzenia w życiu Kościoła w Polsce, jakimi są beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jak też 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II, serdecznie zapraszam wszystkich Księży Proboszczów, Wikariuszy oraz Księży pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkania formacyjno-duszpasterskie. Odbędą się one w dwóch rejonach: 3 lutego br. o godz. 10.00 i o godz. 19.00 w kościele  pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej oraz 4 lutego br. o godz. 10.00 i o godz. 19.00 w WSD w Nowym Opolu. Proszę wybrać sobie odpowiedni dzień i godzinę, by wziąć udział w jednym z nich. Przypominam, iż spotkania  te mają charakter obowiązkowy.

W programie zaplanowany jest wykład ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego pt.: Osobista adoracja Najświętszego Sakramentu źródłem świętości kapłana i fundamentem celebrowania przez niego Eucharystii, jak też omówienie najważniejszych tematów związanych z:

  1. aktualnymi projektami Wydziału Duszpasterstwa
  2. przygotowaniem w Diecezji do beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego i 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II
  3. organizacją pielgrzymek księży do Dachau, Ziemi Świętej i in.
  4. kwestiami ekonomicznymi

Z pasterskim błogosławieństwem

 

BISKUP SIEDLECKI

Kazimierz Gurda

L.dz.  38/2020

Siedlce, dnia 20 stycznia 2020 r.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: