Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY na spotkanie formacyjno-duszpasterskie

Czcigodni Księża!

 

Mając na uwadze nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2019/2020, jak również zbliżające się ważne wydarzenia w życiu naszej Diecezji serdecznie zapraszam wszystkich Księży Proboszczów, Wikariuszy oraz Księży pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkania formacyjno-duszpasterskie. Odbędą się one w dwóch rejonach: 12 września br.
o godz. 10.00 i o godz. 19.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej oraz 13 września br. o godz. 10.00 i o godz. 19.00 w WSD w Nowym Opolu.
Proszę wybrać sobie odpowiedni dzień i godzinę, by wziąć udział w jednym z nich. Przypominam, iż spotkania te mają charakter obowiązkowy.

W programie zaplanowany jest wykład ks. kan. Krzysztofa Skwierczyńskiego pt.: „Refleksje o kapłaństwie w świetle Listu Ojca Świętego Franciszka do kapłanów w 160. Rocznicę śmierci Proboszcza z Ars 4 sierpnia 2019”, jak też omówienie najważniejszych tematów związanych z:

  1. diecezjalnym programem duszpasterskim poświęconym Eucharystii
  2. najważniejszymi projektami duszpasterstwa rodzin i rozwoju Sanktuarium Rodzin w Parczewie
  3. nową diecezjalną formą przygotowania do I Komunii św.
  4. kwestiami ekonomicznymi

 

Z pasterskim błogosławieństwem

BISKUP SIEDLECKI

L.dz.  1025/2019

Siedlce, dnia 2 września 2019 r.