Warsztaty kaznodziejskie 5 październik br. w DCFK Nowe Opole

Głoszenie Słowa Bożego to jeden z centralnych elementów naszego kapłańskiego powołania. Każdy z nas doświadcza na co dzień, jakie to ważne i wymagające zadanie. Z jednej strony chcemy sprostać naszemu powołaniu, z drugiej – dać poprzez nasze homilie jak najwięcej wartości Wiernym, do których jesteśmy posłani i którym służymy jako Duszpasterze.

Doskonale wiemy, w jakim stopniu motywacja naszych Słuchaczy i ich nawrócenie zależą od naszej skuteczności i nastawienia jako Głosicieli.

Dlatego Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej wraz z Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim, prowadzącym „Warsztaty kaznodziejskie” – odpowiadając na potrzeby bardzo wielu kapłanów, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich umiejętności kaznodziejskich, chcą lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby świata, pragną być pobożniejszymi, skuteczniejszymi i szczęśliwszymi Głosicielami Dobrej Nowiny – zapraszamy na konferencję poświęconą owocnemu głoszeniu homilii i kazań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich kapłanów: księży proboszczów, księży wikariuszy, księży seniorów i kapłanów pracujących poza duszpasterstwem parafialnym na spotkanie, które dobędzie się w sobotę, 5 października 2019 roku, do Diecezjalne Centrum Formacji Kapłańskiej (przy Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu). Początek spotkania o godz. 10:00.

 

Temat spotkania:

Kaznodziejskie czytanie Pisma świętego.

W trakcie spotkania jest przewidziana możliwość zadawania pytań i dyskusja.

 

Prowadzący:

o. Wojciech Jędrzejewski OP

Dyrektor Warsztatów Kaznodziejskich. Wieloletni rekolekcjonista, wcześniej katecheta, duszpasterz młodzieży szkół średnich. Autor wielu książek i komentarzy do Biblii. Licencjonowany Coach.

 

W trakcje zaplanowano przerwę na kawę i na zakończenie obiad.

 

Na zakończenie zainteresowanym księżom zostanie wydane zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.

 

Koszt udziału w zajęciach – 100 zł.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy by kapłani, którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu zgłaszali się bezpośrednio do ks. Krzysztofa Skwierczyńskiego (502 545 805) lub do ks. Jarosława Kopeć (511641711).