Spotkanie księży asystentów oraz prezesów Akcji Katolickiej

Diecezjalny Zarząd Akcji Katolickiej oraz Diecezjalny Asystent zapraszają księży asystentów parafialnych oddziałów AK wraz z prezesami oddziałów na spotkanie 28 października o godz. 9:00 w Ośrodku Duszpastersko- Charytatywnym w Siedlcach (przy katedrze). Spotkanie zakończy się uczestnictwem w Eucharystii w katedrze, sprawowanej w święto patronalne diecezji. Szczegółowe informacje: p. Janusz Leśniak, tel. 505 028 662 oraz Ks. Wojciech Hackiewicz tel. 509 056 560