SŁOWO NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA 2020

Przesyłam Księżom „Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski na Niedziele Miłosierdzia” do duszpasterskiego wykorzystania oraz List Dyrektora Caritas naszej diecezji.

Na najbliższy Tydzień Miłosierdzia przygotowane zostały także pomoce liturgiczne. Będzie można je pobrać za pośrednictwem strony www.caritas.pl. Wolą Komisji Charytatywnej KEP jest udostępnienie jak najszerszemu gronu wiernych załączonego przeslania wraz z materiałami pastoralnymi. Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia i zakazy możliwe to będzie w głównej mierze za pośrednictwem nośników elektronicznych oraz środków społecznego przekazu. Dlatego proszę o zamieszczenie ich – w miarę możliwości – na parafialnych stronach internetowych.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania: