Dzień modlitwy i postu kapłanów diecezji siedleckiej. 16 październik br.

Drodzy Kapłani

 

Zbliża się trzeci piątek miesiąca października. Jest on w Diecezji Siedleckiej dniem modlitwy i postu kapłanów.

Tego dnia podejmujemy modlitwę i post by prosić dobrego Boga o świętość dla nas kapłanów. Dzisiejsze czasy domagają się świętych kapłanów, a sami wiemy jak trudne jest to zadanie. Dlatego potrzeba nam szczególnej łaski Bożej o którą powinniśmy prosić.

Pragniemy także w tej kapłańskiej modlitwie przepraszać Pana Boga za wszelkie grzechy popełnione przez naszych braci kapłanów, w tym także za grzechy odejścia z kapłaństwa.

Chcemy także naszą modlitwą otoczyć tych, którzy doznali cierpienia spowodowanego niewłaściwą, a czasem grzeszną postawą naszych braci kapłanów.

Wreszcie chcemy prosić dobrego Boga o nowe powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego w naszej Diecezji.

Dlatego przypominam i zachęcam, aby piątek 16 października br. był dla nas kapłanów dniem postu o chlebie i wodzie.

Tego dnia zadbajmy o adorację Najświętszego Sakramentu i o naszą osobista modlitwę w tych intencjach.

Mam nadzieję, że Bóg posłuży się naszą modlitwą dla świętości naszego Diecezjalnego Kościoła.

Z kapłańskim pozdrowieniem

Ks. Krzysztof Skwierczyński

diecezjalny ojciec duchowny kapłanów