Poparcie duchowieństwa i wiernych Diecezji Siedleckiej dla abpa M. Jędraszewskiego – oświadczenie

Oświadczenie

Biskup Siedlecki wraz z duchowieństwem i wiernymi świeckimi Diecezji Siedleckiej wyraża swoje poparcie i modlitewne wsparcie abp. Markowi Jędraszewskiemu, Metropolicie Krakowskiemu, w związku z licznymi atakami, jakich doświadcza ze strony środowisk liberalnych w związku z homilią, wygłoszoną 1 sierpnia 2019 roku w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Wierni Diecezji Siedleckiej włączają się osobiście i w zorganizowanych grupach w modlitewne zgromadzenie, które będzie miało miejsce 10 sierpnia 2019 roku w Krakowie, jak również w licznych miejscach naszej diecezji, by o godz. 15.00 modlitewnie wesprzeć Metropolitę Krakowskiego.

Kościół Siedlecki w pełni rozumie, iż słowa wypowiedziane przez krakowskiego metropolitę nie były atakiem na jakąkolwiek osobę ludzką, lecz obowiązkiem głoszenia prawdy, jaki spoczywa na każdym biskupie z racji sprawowanego przezeń urzędu apostolskiego. Wskazanie zła nie jest potępieniem grzesznika, lecz wskazaniem mu drogi wyjścia z sytuacji grzechu. Jest zatem czynem miłosierdzia i miłości chrześcijańskiej. Stanowi również ostrzeżenie dla wszystkich wiernych, by trzymając się ścieżki Prawdy, mogli bez przeszkód osiągnąć właściwe człowiekowi szczęście. Największą zaś winą Kościoła byłoby odejście od Prawdy lub jej pomijanie dla doraźnych korzyści.

Wyrażamy nadzieję, że trudna sytuacja przyczyni się do wzmocnienia wewnętrznej siły Kościoła – wspólnoty Ludu Bożego i pozwoli lepiej odczytywać znaki czasu.

 

ks. Jacek Wł. Świątek

dyrektor Diecezjalnego Biura Prasowego

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ds/domains/diecezja.siedlce.pl/public_html/wp-content/plugins/smtest11/code-parts.php on line 119