Diecezjalne Czuwanie Wspólnot w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego – 8 czerwca br.

Wydział Duszpasterski Kurii Siedleckiej informuje, iż w sobotę 8. czerwca br. w kościele p.w. Ducha Świętego w Siedlcach odbędzie się doroczne Diecezjalne Czuwanie Wspólnot pod przewodnictwem Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Przewodnim tematem spotkania będzie hasło tegorocznego roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”. Ono powinno nas inspirować zarówno w pracy formacyjnej, jak również w podejmowanych działaniach ewangelizacyjnych:.

Do udziału w tym spotkaniu zaproszeni są członkowie wszystkich wspólnot, ruchów, stowarzyszeń i grup apostolskich działających na terenie naszej Diecezji wraz z ich duszpasterzami.

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o zachętę oraz pomoc w zorganizowaniu wyjazdów na to Czuwanie. Poniżej dołączamy szczegółowy program:

19:00 Powitanie Pasterza Diecezji i prezentacja obecnych grup

19:10 Hymn do Ducha św.

19:15 Konferencja (ks. Tomasz Bieliński: „Parafialne Misje Ewangelizacyjne okazją do ożywienia działalności zrzeszeń religijnych”)

19:35 Świadectwo osoby świeckiej z posługi podczas Parafialnych Misji Ewangelizacyjnych

19:50 Modlitwa za wspólnoty przed Najświętszym Sakramentem

20:20 Słowo Pasterza Diecezji, błogosławieństwo i Apel Jasnogórski

20:30 Zakończenie Czuwania