DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DO DACHAU, W DN. 28-30.04.2020

 Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo-Turystyczne ARKA, organizuje pielgrzymkę autokarową na obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu zagłady w Dachau, w dniach od 28 do 30 kwietnia 2020 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno Kapłanów, jak i wiernych świeckich.

Uroczystość 75. rocznicy wyzwolenia KZ Dachau będzie okazją do oddania czci pomordowanym tam polskim duchownym, pochodzącym z różnych diecezji i zakonów (w tym już kilkudziesięciu Błogosławionym); wyrażenia wdzięczności za wyzwolenie ponad 830 polskich kapłanów, którzy podjęli prace duszpasterską nie tylko w Polsce ale i na całym świecie, oraz modlitwy o pokój na świecie. Punktem wspólnym obchodów będzie Msza święta na terenie byłego KZ Dachau w Kaplicy Agonii Chrystusa w dniu 29 kwietnia o godzinie 12.00.

Na terenie obozu przetrzymywano 2720 polskich duchownych, spośród których 868 zamordowano. Rzeczywistość KL Dachau może być odczytywana jako przepastna historia cierpienia na granicy życia i śmierci w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Mimo że wspomnienia duchownych mają taką samą dramaturgię jak pozostałych więźniów, to jednak – dzięki wierze – kapłani pełniej rozumieli sens i wartość cierpienia, a także swojej posługi dla innych. Zawierzyli się oni Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w kwietniu 1945 roku zwrócili się ku św. Józefowi, z prośbą o cud ocalenia za jego wstawiennictwem. W dniu wyzwolenia, 29 kwietnia 1945 roku, w grupie 33 tys. uwolnionych znajdowało się ok. 830 polskich księży.

Programem pielgrzymki znajduje się na stronie Arki