8 grudnia br. uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Kalendarz liturgiczny na dzień 8 grudnia 2019 roku
Czcigodni Księża!

W tym roku w dniu 8 grudnia zachodzi zbieżność II niedzieli Adwentu, która jest ważniejsza
w tabeli pierwszeństwa oraz uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Na mocy dyspensy Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Konferencja Episkopatu Polski postanowiła, by dla duchowego dobra wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP w niedzielę.
W związku z tym prosimy dokonać korekty w naszym kalendarzu diecezjalnym, w którym uroczystość przeniesiono na 9 grudnia.
Świętując tę uroczystość w niedzielę należy uwzględnić następujące zasady:
1. należy celebrować w kolorze białym z użyciem tekstów z uroczystości (teksty mszalne oraz czytania);
2. drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
3. W homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
4. W modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu
5. w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

W związku z uroczystością celebrowaną w niedzielę, należy użyć 7 grudnia wieczorem oficjum Liturgii Godzin I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po I Nieszporach. Z powodu udzielonej dyspensy 9 grudnia br. pozostaje w randze dnia powszedniego w okresie Adwentu i należy użyć tekstów mszalnych i czytań z poniedziałku II tygodnia.

Referat liturgiczny