Dekanat wisznicki

Dziekan:

Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz

Wicedziekan:

ks. mgr lic. Andrzej Głasek

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz

Dekanalni referenci:

ds. liturgii:Ks. mgr Marcin Wesołowski

ds. duszpasterstwa rodzin:
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. Wiesław Sitarski
ds. duszpasterstwa młodzieży: vacat

Wizytator katechezy:

Ks. kan. mgr lic. Jan Pieńkosz


Wróć do listy dekanatów