Dekanat siedlecki

Dziekan:

Ks. mgr Dariusz Mioduszewski

Wicedziekan:

Ks. prał. mgr Stanisław Wojteczuk

Ojciec duchowny:

Ks. kan. dr Jacek Szostakiewicz

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: vacat
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Tomasz Koprianiuk
ds. duszpasterstwa trzeźwości: O. mgr Zdzisław Beń OFMConv
ds. duszpasterstwa młodzieży: vacat

Wizytatorzy katechezy:

Ks. kan. dr Paweł Kindracki

Ks. mgr lic. Marcin Olek


Wróć do listy dekanatów