Dekanat międzyrzecki

Dziekan:

Ks. kan. mgr lic. Józef Brzozowski

Wicedziekan:

Ks. mgr Paweł Madaliński

Ojciec duchowny:

Ks. Henryk Skolimowski

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Adam Potapczuk

ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Krzysztof Węgrzynek
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr Sylwester Gałach
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Krzysztof Węgrzynek

Wizytator katechezy:

Ks. mgr Paweł Madaliński


Wróć do listy dekanatów