Dekanat łukowski II

Dziekan:

Ks. kan. mgr Andrzej Kieliszek

Wicedziekan:

Ks. kan. mgr Bogusław Bolesta

Ojciec duchowny:

Vacat

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: vacat
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Marek Wasilewski
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. kan. Piotr Kardas
ds. duszpasterstwa młodzieży: vacat

Wizytator katechezy:

Ks. mgr Jarosław Czech


Wróć do listy dekanatów