Dekanat łaskarzewski

Dziekan:

Ks. prał. mgr Sławomir Niewęgłowski

Wicedziekan:

Ks. kan. mgr lic. Henryk Sidorczuk

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr Stanisław Marczuk

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Mariusz Szyszko
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Piotr Osiński
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. kan. mgr Jan Spólny
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Karol Zadrożniak

Wizytator katechezy:

Ks. mgr Bogusław Filipiuk


Wróć do listy dekanatów