Dekanat janowski

Dziekan:

Ks. prał. mgr Stanisław Grabowiecki

Wicedziekan:

Ks. kan. Stanisław Smoliński

Ojciec duchowny:

Ks. kan. mgr Jacek Guz

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: ks. mgr Zbigniew Karwowski
ds. duszpasterstwa rodzin: ks. mgr Łukasz Borowski
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. mgr Mirosław Pietrzak
ds. duszpasterstwa młodzieży: Ks. mgr Grzegorz Walczuk

Wizytator katechezy:

ks. mgr Zbigniew Karwowski


Wróć do listy dekanatów