Dekanat adamowski

Dziekan:

Ks. mgr Tadeusz Lament

Wicedziekan:

Ks. kan. Sylwester Frąc

Ojciec duchowny:

O. Janusz Bębnik O. Carm.

Dekanalni referenci:

ds. liturgii: Ks. mgr Marek Kondej
ds. duszpasterstwa rodzin: Ks. mgr Artur Wojtkowicz
ds. duszpasterstwa trzeźwości: Ks. kan. Sylwester Frąc
ds. duszpasterstwa młodzieży: vacat

Wizytator katechezy:

Ks. kan. Sylwester Frąc


Wróć do listy dekanatów